Monday, January 30, 2023
Home sus Bilanțul Consiliului Județean pe anul 2013

Bilanțul Consiliului Județean pe anul 2013

Bilanț 2013
Anul 2013 a fost un an plin cu realizări, un an în care am continuat proiectele începute, am încercat restabilirea valorilor naționale și am început proiecte noi în sănătate, infrastructură, cultură…
Am continuat evenimentele deja consacrate cum ar fi: Gala Laureaților; Sâmbra Oilor, ediția a 57-a; Festivalul Codrenesc Oțeloaia, ediția a 57-a; Mitingul Aviatic, ediția a VI-a; Festivalul Mămăligii și a Pălincii, Recitatio, ediția a VII-a, Festivalul Folcloric al Naționalităților Bogdand, ediția a 23-a. 
Anul 2013 a fost un an în care am încercat restabilirea valorilor naționale, ne dorim întărirea sentimentului identității naționale și în același timp să consolidăm sentimentul demnității naționale, astfel că am sărbătorit cu mare fast Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Independenței, Ziua Vetereanilor de Război, Unirea Principatelor, Ziua Națională a României.
Sănătate
Deasemenea am continuat investițiile în domeniul sănătății astfel în anul 2013 ne mândrim cu reabilitarea Ambulatoriului II de pe strada Gheorghe Lazăr, Policlinica Veche după cum o știe lumea. Lucrările au fost recepționate în data de 11.11.2013 iar valoarea investiției este 6.428.794,43 lei inclusiv TVA. Deasemenea am reabilitat secții în Spitalul Județean de Urgență Satu Mare: Pediatrie – etaj 5, locația 1, Chirurgie infantila – etaj 5, locația 1, Psihiatrie Cronici – parter, locația 2, Bloc operator Ortopedie – etaj 2, locația 1,  Hol principal Computer Tomograf – parter, locația 1, Gastroenterologie – etaj 4, locația 1, Interne I – etaj 3, locația 2, Dermatologie – etaj 1, locația 2, Corp T.E.S.A – în execuție, Medicina Legală – în execuție, strada Ady Endre, Nefrologie – în execuție, sponsorizare. A mai fost amenajată fosta secție de obstetrică – ginecologie, pentru secția de pediatrie în localitatea Tășnad, recepționată la data de 11.02.2013, valoarea investiției fiind de 933.208,92 lei, inclusiv TVA. S-au făcut reparații capitale la instalația de încălzire din cadrul obiectivului Reabilitare, consolidare și echipare SJU, la imobilul situat în Municipiul Satu Mare, P-ța Eroilor Revoluției nr. 2-3 – monument istoric, recepționat în data de 14.06.2013, valoarea investiției fiind de 331.566 lei inclusiv TVA. Au fost montate, furnizate și puse în funcțiune 2 ascensoare electrice pentru bolnavi în valoare de 372.000 lei cu TVA, din care realizat în 2013 – 198.400 lei cu TVA. A fost realizat studiul geotehnic, expertiză tehnică, documentațiile necesare obținerii avizelor, proiect tehnic, autorizația de construcție pentru acces la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, valoarea serviciilor de proiectare 51.367,86 lei cu TVA. Se lucrează la eficientizarea energetică a SJU I, fiind realizate până în prezent proiectul tehnic și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție cu o valoare a serviciilor de proiectare de 62.480 inclusiv TVA. Deasemenea a fost elaborată documentația tehnico-economică pentru reabilitarea Ambulatoriului I, amenajare laborator și supraînălțare cu o valoare a serviciilor de proiectare de 81.034 lei cu TVA.
“Servicii obstetricale si ginecologice imbunatatite la nivel interregional”. Acronim: IOGIS
Valoarea totală a proiectului IOGIS este de 1.961.255,64 €.
Bugetul pentru liderul de proiect, Universitatea din Debrecen, este de 1.545.969,64 €.
Bugetul pentru partenerul de proiect, SJU SM este de 415 386 €, din care contribuția proprie este de 2%, adică 8 307,72 Euro, cofinanțare susținută de Consiliul Județean Satu Mare.
Activitatile principale au constat în achiziționarea de aparatură medicală, precum și instruirea personalului de specialitate a secției Obstetrică-Ginecologie în utilizarea aparaturii și metodelor moderne de analiză și intervenții obstetrico-ginecologice.
Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș
Valoare totală proiect: 3.002.187,76  Lei Total realizat până în decembrie 2013 – 60% din investiție
Infrastructură rutieră
Un alt domeniu foarte important a fost întotdeauna infrastructura rutieră. Anul acesta s-a realizat întreținerea curentă și periodică a drumurilor județene de pe raza județului Satu Mare (plombări cu mixtură asfaltică cu decapare mecanizată și manuală, plombare cu emulsie și criblură mecanizat, întreținere drumuri județene pietruite) în valoare de 8.272.788,26 lei, Lucrări de pietruire a drumurilor județene de pământ pe DJ 193A intravilan Solduba și Hodișa – 684.480,00 lei, în domeniul siguranței circulației (indicatoare rutiere, marcaje rutiere) – 104.201,11 lei, Cosire mecanizată pe DJ 193 Satu Mare-Borlești-lim. jud. Maramureș, DJ 194 Satu Mare-Lazuri-Bercu-Frontieră Ungaria, DJ193A Satu Mare-Solduba, DJ194A Intersecție DJ 194C-Micula – 2.500,00 lei și întreținere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene, 2012-2013, aferentă lunilor noiembrie 2012 – martie 2013 – 5.092.264,32 lei. Din totalul rețelei de drumuri județene de 833 de kilometri s-au făcut plombări pe o suprafață de 610 kilometri.
În 14 februarie a fost aprobat proiectul de hotărâre pentru modernizarea porțiunii de drum dintre Marghita și Tășnad, proiect finanțat din fonduri europene. Valoarea investiției este de 84 milioane lei cu TVA, din care, investiția pe raza județului nostru este de aproximativ 20 milioane de lei, iar restul va fi realizat în județul vecin, Bihor. După reabilitarea acestui tronson, drumul va reprezenta o variantă de acces la autostrada Transilvaniei și la stațiunea balneoclimaterică Tășnad.
De o atenție deosebită din partea Consiliului Județean Satu Mare a avut-o drumul național Odoreu-Medieș-Apa, drum de o importanță deosebită și am făcut mult lobby pentru centura Sătmarului – aici amintim aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Guvernul Ponta în data de 4 decembrie. Guvernul Ponta a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți investiției, varianta de ocolire a municipiului Satu Mare, valoarea totală a investiției de 730,4 milioane lei, finanțare de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine. Odată aprobați indicatorii tehnico-economici, Guvernul Ponta a dat undă verde proiectului și din acest moment CNADNR poate lansa procedura de licitare a lucrărilor de construcție, care vor merge în paralel cu cele de expropriere. Proiectul are asigurată finanțarea din fondurile comunitare alocate exercițiului 2007-2013.
Investiții realizate prin proiecte
Se lucrează la DJ 109L Negrești Oaș – Turț și pod KM 29+031 – Turț, peste Râul Turț. Atribuirea lucrărilor s-a făcut pentru o valoare totală de 48.328.021,39 lei, inclusiv TVA din care:
38.363.639,33 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 9.207.273,44 lei reprezintă valoarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție „Modernizarea infrastructurii drumurilor județene în județul Satu Mare – DJ 109 L Negrești Oaș – Turț”,
iar 610.571,47 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 146.537,15 lei, reprezintă valoarea lucrărilor aferente obiectivului de investiție Pod km 29+031 – Turț, peste râul Turț”.
S-a așternut primul strat de asfalt, în momentul de față lucrările fiind suspendate pe perioada sezonului de iarnă.
Tot în acest domeniu am modernizat drumul de ocolire în zona de sud (DJ 194). Prin acest proiect se urmărește îmbunătățirea accesibilității și mobilității populației și bunurilor în județul Satu Mare prin modernizarea infrastructurii județene de transport rutier, în vederea sprijinirii dezvoltării economice durabile. Proiectul are ca și obiectiv modernizarea drumului județean DJ 194, pe o lungime totală de 10,4 km, între localitățile Terebești – Ghilvaci – Moftinu Mare. Deasemenea acest tronson face legătura cu depozitul ecologică de la Doba.
Valoare totală a proiectului:  22.881.107,20 Lei
Contribuția Uniunii Europene:          15.638.123,67 lei
Contribuția Guvernului României:    2.079.056,91 lei
Contribuția Beneficiarului:  361.575,11 lei
Investiții realizate prin Programul de Cooperare Ungaria –România 2007-2013
”Poarta de est – Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier între localitățile Garbolc-Bercu”
Valoare totală proiect: 1.269.285 Euro, 278.615 Euro (partea română)
Investiție finalizată.
Restabilirea conexiunii rutiere dintre Sanislău și Ömböly
Valoare totală  proiect: 5.659.419 Euro, 4.891.961 Euro (partea română)
Total realizat până în decembrie 2013 – 15 % din investitie
 Pe două roți între Turulung și Magosliget Valoare totală proiect: 4.692.009 Euro cu TVA, partea română fiind de 2.269.128 Euro
Investiții realizate prin Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivitătii Economice
Informatizarea Registrului Agricol, Implementarea și Achiziționarea unui Sistem Informatic Integrat în 15 U.A.T.-uri în județul Satu Mare
Locatia proiectului: Consiliul Județean Satu Mare, Municipiul Satu Mare,  Orașul Ardud, Comuna Pișcolt, Comuna Doba, Comuna Homoroade, Comuna Santău, Comuna Beltiug, Comuna Urziceni, Comuna Dorolț, , Comuna Socond, Comuna Racșa, Comuna Terebești, Comuna Bârsău, Comuna Odoreu, Comuna Cămârzana.
Valoare totală proiect: 6.620.445 lei
Investiție în derulare.
Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din judetul Satu Mare

  • Prelungirea duratei Convenției de finanțare până la 31.12.2015
  • Continuarea lucrărilor de închidere a depozitelor de deșeuri Carei și Tășnad
  • Demararea lucrărilor de închidere a depozitului de deșeuri Satu Mare
  • Definitivarea soluției pentru închiderea depozitului de deșeuri Negrești Oaș și demararea lucrărilor

Valoare alocată de MMSC pentru anul 2013: 6.619.227 lei.
 PNDL
Prin Programul Național de Dezvoltare Locală a județului Satu Mare suma repartizată județului Satu Mare este de 14.650 mii lei. Astfel, alimentare cu apă1.733,90 mii lei – Beltiug și Bixad, sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate2.225,47 mii leiCălinești Oaș, Certeze, Gherța Mică și Supur, drumuri comunale  – 1.992,63 mii lei – Călinești Oaș, Turulung, Craidorolț, Homoroade și Andrid, drumuri publice – 6722,00 mii lei  – Luna Șes (U.A.T Negrești Oaș), reabilitare de poduri podețe sau punți pietonale 1.976,00 mii lei – podului de la Domănești și podețului de la Tărșolț.
Turism și promovarea județului
Dezvoltarea zonei turistice „Luna Șes –Negrești Oaș, județul Satu Mare”, modernizare DC75 și drum acces (etapa I.,inclusiv stratul de bază din mixturi asfaltice AB2 din etapa II), canalizare, aducțiune apă: finalizarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC 75 Luna Șes. Valoarea investiției: 18.490.133 lei, inclusiv TVA,  din care s-au plătit 13.562.808,74 lei cu TVA , rest de plată 4.927.324,48 lei. Începând cu luna iunie 2013, lucrările sunt finanțate prin PNDL.
Modernizarea drumului DC75 și a drumului de acces cu lungime totală de 8,4km, alimentarea cu apă (conductă de aducțiune) și lucrări de canalizare a apelor uzate. Valoarea contractului de lucrări 18.490.133 lei din care valoarea lucrărilor executate și decontate este de 13.562.808 lei. Pentru finalizarea lucrărilor, finanțarea este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală în cuantum de 6.722.000 lei.
Executant: S.C. Drum Construct SRL
Lucrările sunt în curs de finalizare, fiind executate până în prezent următoarele categorii de lucrări prevăzute în contract: poduri peste DC 75 de-a lungul pârâului Talna (7 buc), conducta de aducțiune apă, rețea de canalizare menajeră, canal tehnic pentru LES 20 kV, lucrări de consolidare la drum, lucrări hidrotehnice (ziduri de sprijin realizate din beton și ziduri de sprijin realizate din gabioane), suprastructură drum (strat de balast, strat de piatră spartă), așternerea stratului de bază din mixtură asfaltică AB 2 cu grosimea de 6 cm, șanțuri și rigole (șanțuri betonate cu lungimea de 6370 ml și rigole ranforsate în lungime de 46 ml), parcaje, podețe tubulare la drumuri laterale și intrări curți, acostamente din piatră spartă.
Au mai rămas de executat următoarele categorii de lucrări: finalizare șanțuri și rigole pe aprox. 1 km, așternerea stratului de uzură de mixtură asfaltică BA 16 în grosime de 4 cm, finalizarea acostamentelor, parapete, drumuri laterale și intrări curți, semnalizare rutieră și marcaje.
În momentul de față se lucrează la finalizarea șanțurilor și așternerea stratului de uzură de beton asfaltic BA 16. Finalizarea stratului de uzură de beton asfaltic BA 16 este prevăzută pentru  data de 9 noiembrie 2013.
Termenul de finalizare a tuturor lucrărilor rămase de executat este sfârșitul anului 2013 (noiembrie – decembrie 2013, în funcție de condițiile meteorologice).
Alimentarea cu energie electrică (medie tensiune) a zonei turistice Luna Șes, lucrarea este finalizată, valoarea acesteia fiind de 4.148.313 lei.
Montarea instalației de transport pe cablu (telescaun), amenajarea pârtiei de schi, instalația de producere a zăpezii artificiale, iluminatul pârtiei și construcția clădirilor care deservesc pârtia de schi. Valoarea contractului 26.312.948 lei, fiind finalizată montarea telescaunului și s-au executat lucrări de amenajare a pârtiei și la construcțiile adiacente în valoare de 7.762.621 lei. În momentul de față lucrările sunt oprite până când Primăria Negrești Oaș nu va obține avizele de la ROMSILVA, respectiv ITRSV pentru documentațiile aferente scoaterii din circuitul forestier a unei porțiunii din pârtie, respectiv transmiterea acestora la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice în vederea inițierii unui proiect de hotărâre de Guvern.
Tot în scop turistic am organizat și desfășurat concursul „Cea mai curată și bine gospodărită comună din județul Satu Mare”. Scopul concursului este de a antrena instituțiile publice, locuitorii unităților administrativ teritoriale pentru realizarea obiectivelor de gospodărire a localităților prin valorificarea cât mai eficientă a potențialului uman și material din județ. Criteriile de evaluare au fost axate pe protecția mediului și gospodărirea apelor, infrastructură, activitate economică, sănătate publică, asistență socială, învățământ, cultură, sport, înfrățirea sau asociera cu alte localități, participarea populației la competiție, implicarea consilierilor locali în acțiunile întreprinse, pază și ordine publică.
Ziua Județului Satu Mare – prima ediție în 2013, 24 iunie.  Protectorul Județului Satu Mare este Sfântul Ioan Botezătorul.  Toate localitățile din județ au fost prezente în perioada acestor evenimente cu standuri la care și-au etalat obiceiurile, tradițiile și bunătățile culinare. Ziua Județului Satu Mare e un eveniment de înaltă ținută, o îmbinare între tradiții, cultură, gastronomie, produse tradiționale, istorie și voie bună.
Stema județului – Este în fază finală la Comisia de heraldică
Agricultură
În anul 2013 am susținut Grupul de Acțiune Locală Someș – 150.000 lei
Tot aici trebuie amintite „Dealurile Sătmarului”. Am început procesul cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai producătorilor de vin din județ în vederea înființării zonei de indicație geografică „Dealurile Sătmarului”, pentru că vrem să ne valorificăm cele 1000 de hectare cultivate.   Deasemenea, vrem înființarea unei podgorii la nivelul județului Satu Mare și o linie de îmbuteliere destinată producătorilor mici.
O acțiune de amploare a Consiliului Județean Satu Mare a fost în 2013 și acțiunea de plantare. Sub sloganul „Plantăm pentru un județ mai verde” am plantat aproximativ 125.000 puieți de stejar pedunculat, stejar roșu, frasin, paltin, plop, gorun, salcâm. Au fost alături de noi în această campanie și le mulțumim Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare,  Direcției Silvice Satu Mare, Ocoalelor Silvice și tuturor voluntarilor.
Cultură
Biblioteca Județeană Satu Mare, str. M. Kogălniceanu, nr. 5aprobarea documentației tehnico-economice în faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții. Valoarea serviciilor de proiectare: 83.588,40 lei cu TVA cu o valoare totală investiție: 61.351.598 lei (inclusiv TVA)
Consiliul Județean Satu Mare, în anul 2013, a alocat banii pentru reabilitarea casei memoriale Ady Endre, sat Ady Endre, casa memorială  Vasile Lucaciu, localitatea Apa, fațada casei în care a murit Vasile Lucaciu, strada Vasile Lucaciu, Satu Mare, cuptoarele dacice din Medieșu Aurit și monumentul Ostașului Român din Carei.
Lucrări de reparații capitale la „Complexul  Memorial Ady Endre”, „Cutoarele Dacice” de la Medieșu Aurit, „Casa Memorială Dr. Vasile Lucaciu” din localitatea Apa – procedura „Cerere de oferte”- valoare totală 758.253,80 lei – sursa finanțare : proiect  HURO/1101/021/2.1.3
Reabilitarea casei memoriale Vasile Lucaciu, Apa. Reparații la acoperiș tratarea igrasiei, finisaje interioare și exterioare, realizare grup sanitar, amenajare statuie, reparatii gard (Valoare 168811.85 RON). In cursul anului 2014 este propusa reorganizarea expozițiilor și restaurarea bunurilor culturale expuse
2. Reabilitarea Complexului Memorial Ady. Reparația acoperișului la casa natală, lucrări de consolidare la casa nouă. Finisaje interioare și exterioare, realizare grup sanitar, amenajare statuie, reparatii gard (Valoare 293695.15 RON). In cursul anului 2014 este propusa reorganizarea expozițiilor și restaurarea bunurilor culturale expuse.
3. Lucrări de reconstrucție la rezervația arheologică din Medieșu Aurit. Realizarea unei cladiri multifunctionale pentru prezentari, grup sanitar si popas pentru turisti, reconstruirea unor locuințe arheologice și spații de prezentare a meșteșugurilor antice ca extindere a ofertei de vizitare. (Valoare 297745,95 RON)
Restaurarea grupului sculptural al Monumentului Ostasului Roman de la Carei a costat   98.772   lei.
Restaurarea a constat in:
–          tratamente cu solutii de biocidare
–         curatarea mecanica si chimica sa pietrei
–         curatarea prin daltuire a rosturilor si completarea lor ulterioara
–          completarea portiunilor degradate ale pietrei
–         tratamentul final de hidrofobizare
Dr. Ioan Barbul – ctitor al medicinei moderne sătmărene
Și-a dedicat întreaga viață salvării semenilor din noianul suferințelor trupești.
S-a născut la data de 8 ianuarie 1923 în comuna Pomi, județul Satu Mare. A urmat școala primară și Colegiul Mihai Eminescu din Satu Mare. Între 1941-1947 a urmat Facultatea de Medicină din Cluj.
În anul 1949 începe la spitalul din Vișeu munca de alinare a suferințelor bolnavilor pe care-i avea în grijă. Între anii 1950-1973 va fi medic internist la Secția de Boli Interne din cadrul Spitalului Vechi „Dr. Luko Bela” Satu Mare. Începând cu anul 1968 va deține funcția de medic primar, șef al Secției de Boli Interne la Spitalul Vechi și din 1973, șef al aceleași secții la Spitalul Nou. În anul 1974 a fost propus pentru funcția de director medical adjunct, funcție pe care a refuzat-o, rămânând șef al secției până la ieșrea la pensie în anul 1990.
A fost un deschizător de drumuri și un profesor model pentru medicii stagiari și specialiști. Multe decenii a fost președintele Societății Științifice a medicilor sătmăreni. În această calitate și-a adus contribuția la elaborarea mai multor lucrări științifice pe studiu de caz.
Din anul 1948 a fost profesor de anatomie și interne la Școala Tehnică Sanitară din Satu Mare. În această calitate, beneficiind și de calitățile unui pedagog excelent, a format numeroase generații de asistenți medicali.
Dr. Ioan Barbul a fost un doctor cu o pregătire medicală deosebită, care și-a dedicat întreaga viață pentru îngrijirea semenilor.
Social
„Școala 13” – În 14 august am preluat Școala 13 și începem reabilitarea din fondurile proprii ale Consiliului Județean Satu Mare, instituția alocând în acest sens suma de 200.000 lei. Lucrările vor fi finalizate în aproximativ un an de zile. După reamenajarea clădirii și recompartimentarea sălilor de clasă în noul imobil vor fi mutați elevii de la Școala incluzivă, ce în prezent își desfășoară activitatea în patru locații diferite din oraș.
Sport
Sprijin Olimpia – 900.000 lei
Înfrățiri
Instituții subordonate
În prezent: Muzeul Județean Satu Mare, Biblioteca Județeană Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Școala de Arte Satu Mare, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă – Școala Specială nr.1 Satu Mare, Grupul Școlar Simion Bărnuțiu  Carei, R.A. Aeroportul Satu Mare, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Satu Mare, S.C. Palat Jud. S.R.L., Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare, Camera de Consultanță Agricolă Satu Mare, Spitalul Orășenesc Negrești Oaș, Spitalul Județean de Urgența Satu Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare, Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Satu Mare.
Guvernul și-a asumat răspunderea pentru proiectul legii descentralizării unor competențe privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică prin procedura asumării răspunderi.
Legea încă nu a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial întrucât momentan face obiectul unei sesizări la Curtea Constituțională.
Vor intra în subordinea Consiliului Județean: Direcția Agricolă cu tot patrimoniul aferent, Direcția Județeană pentru Cultură, Palatele Copiilor din Satu Mare cu filiale în Tășnad, Carei și Negrești Oaș, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare cu patrimoniul aferent, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, cu sediul instituției și cu taberele aflate în localitățile Livada, Tarna Mare și Vrăticel, Hotelul Sport, Competențe în turism, cu o structură nouă în cadrul Consiliului Județean și Competențele Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură cu patrimoniul aferent
Revelion 2013-2014
Petrecem în Piața 25 octombrie trecerea dintre ani cu Hi-Q, Heaven, Naguale și foc de artificii.
Obiective 2014
Fonduri europene POR 2014 – 2020        
Modernizare drum Pomi – Seini cu pod peste Someș
Modernizare drum DJ 193 Satu Mare-Păulești-Petin-Apateu-Corod-Culciu Mic-Culciu Mare-Cărășeu-Lipău-Valea Vinului-Roșiori-Pomi-Borlești-limită Jud. Maramureș, DJ 196 Supuru de Jos – Corund – Bogdand – Nadișu Hododului – Hodod- limita Jud. Sălaj , DJ 108P Hurezu Mare,  DJ 108R Dobra – Beltiug Băi – Beltiug, DJ 109J Racșa – Racșa Vii, lungimea totală a traseului 88 km
PNDL
Modernizare DJ 193A Satu Mare – Homorod – Solduba- Hodișa – Socond – Rătești, DJ 108M Berveni – Carei- Tiream – Andrid – Santău – Tășnad și DJ 108L Mădăras – Terebești – Craidorolț – Tășnad, lungime totală 142 km
Program de cooperare transfrontalier Ro – Hu
Modernizare DJ 196C Pișcolt – Scărișoara – Horea – Sanislău
Modernizare drum Carei – Căpleni
Modernizare drum Doba – Boghiș – Csengerujfalu
Modernizare drum Vetiș – Oar -Csenger
Lungime totală 34km
Investiții în pregătire
 „Reabilitare clădire hotel, vestiare și bazin exterior în Parc Balnear Beltiug, județul   Satu Mare”,
Valoare totală investitie : 6 637 080 ,52 lei
“Construire 2 bazine exterioare, spații tehnice și amenajare incintă în Parc Balnear Beltiug”
Valoare totală investitie : 6 404 022,27 lei
 
 
 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Eminem – Stronger Than I Was

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Dj Dark – Chill Vibes

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Leona Lewis – Bleeding Love (Dj Dark & Adrian Funk Remix)

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Silicon Valley Guru Affected by the Fulminant Slashed Investments

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Recent Comments

Ciprian Marius Pavel Bojan on Sorin Oros: Români, votați P.S.D.!
vidanja să curețe rahatul politic din Carei on UAT Carei refuză satului Ianculești dreptul la Cămin Cultural
nu puneti bete-n roate justitiei, on Baroului Satu Mare au intrat în grevă
catalina on A începul BACU-ul
Balog Radu on Evenimente rutiere
claudia on Evenimente rutiere
lorena on Și-a dat foc
anonim on Evenimente rutiere
Horia Mărieș on Fantoma din castel
un cetatean turmentat on Cu balena în grădină
nicu on