Monday, November 28, 2022
Home sus Bilanțul Pompierilor Sătmăreni

Bilanțul Pompierilor Sătmăreni

Principalele activități ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare pentru îndeplinirea atribuțiilor și obiectivelor au vizat:
monitorizarea permanentă  prin Centrul Operațional /Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Someș”al județului  Satu Mare și Comitetul Local pentru Situații de Urgență din județ a situațiilor de urgență din zonele afectate și potențial a fi afectate;
întrunirea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare în ședințe ordinare și extraordinare pentru întreprinderea unor măsuri cu caracter preventiv ori de intervenție;
organizarea și executarea de exerciții și aplicații cu caracter specific intervențiilor în situații de urgență, cu participarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, Comitetul Local pentru Situații de Urgență și a instituțiilor cu atribuții în domeniul respectiv;
coordonarea activității comitetelor locale pentru situații de urgență din județ pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență produse în această perioadă.
2. Planificarea, organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare și extraordinar
În cursul anului 2013, în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare a organizat și desfășurat 10 ședințe și a participat la 15 videoconferințe după cum urmează:
– 2 ședințe ordinare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare pentru analiza activității;
– 8 ședințe extraordinare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare pentru adoptarea documentelor operative necesare desfășurării activității și luarea deciziilor imediate în cazul evenimentelor prognozate;
– 15 videoconferințe cu prefecții în cadrul cărora au fost abordate probleme legate de efectele fenomenelor hidrometeorologice produse  și luarea măsurilor necesare revenirii la normalitate.
În cadrul acestora au fost adoptate 4 hotărâri, fiind stabilite măsuri, sarcini și termene precise pentru fiecare șef de Grup Suport Tehnic cu atribuții în domeniu.
Conform atribuțiilor ce îi revin, Secretariatul Tehnic Permanent a asigurat convocarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a transmis ordinea de zi, a primit și pregătit materialele pentru ședințele amintite, le-a prezentat președintelui și membrilor acestuia, a executat lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor, a difuzat către componentele sistemului național și către autoritățile locale cu atribuții, documentele emise de comitet privind activitatea preventivă și de intervenție, a urmărit ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în ședințele comitetului pentru situații de urgență.
3. Măsurile dispuse în baza ordinelor și dispozițiilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, conducerii Ministerul Administrației și Internelor, rezultate în urma participării la videoconferințe
Acestea au fost următoarele:
verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari;
centralizarea mijloacelor și utilajelor de intervenție existente la nivelul CLSU
identificarea persoanelor fără adăpost și asigurarea de către CLSU a spațiilor de cazare pentru acestea;
informarea populației prin mijloacele mass-media cu privire la măsurile de prevenire și stingere a incendiilor produse ca urmare a acțiunilor de ardere a miriștilor, vegetației uscate și resturi vegetale;
verificarea surselor de apă și a rampelor de alimentare pe timpul desfășurării controalelor executate la localități;
punerea în funcțiune a pompelor de desecare pentru prevenirea inundarii terenurilor agricole de pe raza judetului Satu Mare
Au fost dispuse către CLSU:
măsuri pentru reducerea numărului de incendii de vegetație uscată;
măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de condiții meteorologice nefavorabile specifice iernii cat si secetei prelungite;
măsuri de prevenire a incendiilor la gospodăriile populației, culturi agricole și fond forestier;
diseminarea regulilor de comportare în caz de incendii, a obligațiilor cetățenilor și a  interdicțiilor pentru zonele turistice, precum și a regulilor de exploatare a instalațiilor electrice și a mijloacelor de încălzire pe timpul iernii;
 MANAGEMENTUL ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚ
1. Acțiunile și măsurile cu caracter preventiv, în perioada predezastru au vizat:

 • analiza în ședințele ordinare și extraordinare a măsurilor care trebuie luate pentru gestionarea situațiilor de urgență;
 • verificări privind asigurarea permanenței la primării, pe zone de risc, după transmiterea unor atenționări;
 • instruirea primarilor privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase;
 • verificarea mijloacelor de înștiințare-alarmare, a spațiilor de evacuare în situații de urgență și a documentelor pe aceste linii;
 • verificarea existenței și utilizării surselor de apă pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii;
 • s-au executat activități de informare preventivă la localități, instituții și operatori economici;
 • în cursul anului 2013 s-au desfășurat acțiuni specifice în cadrul campaniei „R.I.S.C. si F.O.C.”;
 • s-au organizat puncte de informare preventivă în supermarketuri, ziua porților deschise și informarea populației prin mijloacele mass media;
 • Identificarea spațiilor în care pot fi cazate persoane surprinse în trafic de ninsorile abundente;
 • Prin Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pentru executarea antrenamentelor bilunare, în anul 2013 s-au transmis un nr. de 24 de mesaje către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și agenții economici care prin specificul activității constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență,
 • Pentru prevenirea și limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice in această perioadă au fost primite un număr de :

– 111 informări meteorologice;
– 175 atenționări meteorologice;
– 34 avertizări meteorologice;
– 263 avertizări hidrologice;
– 18 informări hidrologice;
– 11 atenționări hidrologice,
care au fost analizate de Centrul Operațional împreună cu comanda inspectoratului, în urma cărora s-a transmis către membrii Comitetului Județean si autoritatilor locale un număr de 100 S.M.S. – uri.
2. Situații de urgență produse pe teritoriul județului în anul  2013 :
În această perioadă s-au primit 18 rapoarte privind producerea unor situații de urgență, înaintate de către primari,  care  au fost aprobate de către prefect și înaintate Centrului Operațional Național.
Fenomene meteo periculoase: Inundații, Intensificari ale vântului, Grindină
   –   Comuna Tarna Mare, Localitatea Tarna Mare, Bocicău, Valea Seacă –  03.02.2013

 • localități afectate : 3;
 • terenuri afectate : 150 ha;
 • drumuri comunale se circulă cu dificultate: 0,37 km

Localitatea Negrești Oaș – 03.02.2013

 • localități afectate : 1;
 • locuințe afectate : 10;
 • locuințe în pericol de prăbușire : 3;
 • gospodării și anexe afectate : 22;
 • terenuri afectate : 3 ha;
 • rețele de canalizare afectate : 2 km;
 • fântâni afectate : 6;
 • drumuri naționale pe care se circulă cu dificultate : 1km;
 • drumuri județene pe care se circulă cu dificultate : 1km;
 • drumuri comunale pe care se circulă cu dificultate : 3km;
 • podețe afectate : 10 ;
 • traversări pietonale afectate : 5;

– Localitățile Batarci, Comlăușa și Șirlău – 11.03.2013

 • localități afectate: 3;
 • terenuri afectate : 60 ha;
 • fântâni afectate : 32;
 • drumuri comunale pe care se circulă cu dificultate : 3 km;
 • podețe afectate : 7.

Localitățile Turț, Gherța Mare și Turț Băi –  09-11.03.2013

 • localități afectate: 3;
 • terenuri afectate : 80 ha;
 • fântâni afectate : 25;
 • drumuri comunale pe care se circulă cu dificultate : 7 km;
 • podețe afectate : 6.

Localitățile Tarna Mare, Bocicău și Valea Seacă – 11.03.2013

 • localități afectate: 3;
 • terenuri afectate : 150 ha;
 • fântâni afectate : 10;
 • podețe afectate : 18.
 • poduri afectate : 2;
 • drumuri agricole afectate : 8,5km.
 • Orasul Tasnad- 10.06.2013
 • Comuna BeltiugLocalitățile: Rătești, Sandra, Bolda, Giungi, Ghirișa.- 10.06.2013
 • Comuna SupurLocalitățile: Supuru de jos, Dobra, Secherisa, – 10.06.2013
 • Comuna AcâșLocalitățile: Mihăieni, Unimat, – 10.06.2013
 • Comuna Certeze, Localitatea Huta Certeze, – 10.06.2013
 • Comuna SăucaLocalitatea, Cean – 10.06.2013
 • Comuna CăuașLocalitatea, Ady Endre – 10.06.2013
 • Comuna SocondLocalitatea, Stâna – 10.06.2013
 • Comuna CraidorolțLocalitatile Eriu Sâncrai, Satu Mic  – 10.06.2013
 • Comuna Gherța Mică -22.06.2013
 • localitati afectate: 1
 • locuinte afectate: 52
 • gospodarii afectate: 2
 • terenuri afectate: 1704 ha
 • fantani afectate: 1
 • poduri afectate: 5
 • animale moarte: 2
 • localitati afectate: 6
 • retele electrice afectate: 6
 • locuinte afectate: 2
 • terenuri afectate: 463 ha
 • copaci doborati: 6 mc
 • localitati afectate: 3
 • retele electrice afectate: 3
 • terenuri afectate: 1610 ha
 • drumuri comunale blocate: 1
 • podete afectate: 3
 • animale moarte: 23.000 buc. (pui)
 • localitati afectate: 3
 • locuinte afectate: 4
 • locuinte distruse: 3
 • locuinte in pericol de prabusire: 4
 • gospodarii afectate: 1
 • terenuri afectate: 1465 ha
 • drumuri județene afectate: 1
 • drumuri comunale afectate: 1
 • poduri afectate: 1
 • localitați afectate: 1
 • drumuri comunale afectate: 1
 • poduri afectate: 1
 • localitați afectate: 2
 • gospodarii afectate: 3
 • terenuri afectate: 288 ha
 • localitați afectate: 2
 • rețele electrice afectate: 1
 • locuințe afectate: 1
 • gospodarii afectate: 3
 • instituții publice : 2
 • terenuri afectate: 150 ha
 • posturi electrice de transformare afectate: 1
 • localitati afectate: 1
 • locuinte afectate: 3
 • drumuri judetene afectate: 1
 • drumuri comunale afectate: 1
 • podețe afectate: 5
 • localitați afectate: 2
 • locuințe afectate: 7
 • gospodarii afectate: 6
 • gospodarii distruse: 1
 • localitati afectate: 1
 • drumuri publice izolate: 2
 • rețele electrice afectate: 1
 • rețele telefonice afectate: 1
 • locuințe afectate: 15
 • gospodării afectate: 57
 • terenuri afectate: 285 ha
 • fântâni afectate: 32
 • construcții hidrotehnice, apărare maluri: 1,6 km
 • drumuri județene afectate: 1
 • drumuri comunale afectate: 1
 • podețe afectate: 6
 • animale moarte: 360 buc (pasari)

47 familii albine

 • autoturisme avariate: 2

Alunecări de teren
– Comuna Bogdand – Localitatea Babța si Corund- 08.05.2013

 • localități afectate :2.
 • locuințe afectate : 84.

-Comuna Bogdand – Localitatea Babța si Ser- 01.08.2013

 • localități afectate :2.
 • locuințe afectate : 2 .
 • locuințe în pericol de prăbușire :1.

– Comuna Bogdand – Localitatea Babța- 30.09.2013

 • localități afectate :1;
 • podețe afectate : 2.

3. Acțiunile post-eveniment s-au concretizat în acțiuni de inventariere a pagubelor produse în unele localități din județ.
În urma inventarierii pagubelor a rezultat că au fost afectate 287 gospodării și anexe, 6.408 ha teren agricol și fânețe, aproximativ 30 km drumuri județene și comunale, 66 poduri și podețe, 106 fântâni, pagubele au necesitat alocarea de fonduri pentru refacere, unele fiind soluționate îndeosebi prin efortul consiliilor locale.
Capitolul II CONCLUZII FINALE
In anul 2013 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare, președintele acestuia au avut în atenție cooperarea interinstituțională în cadrul structurii, în scopul unei gestionări eficiente a situațiilor de urgență.
Din analiza prezentată rezultă că în anul 2013 pe teritoriul județului Satu Mare nu s-au produs situații de amploare care să impună activarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare în scopul asigurării managementului acestora, ședințele extraordinare ale comitetelui vizând acțiuni și măsuri preventive.
Se poate concluziona faptul că  în anul 2013 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Satu Mare împreună cu toate instituțiile cu funcții de sprijin și comitetele locale și-au îndeplinit atribuțiile legale în domeniul managementului situațiilor de urgență, asigurând prevenirea și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență din zona de competență.
Remarc aici, că aceste rezultate nu se concretizau fără sprijinul Consiliului Județean, Primăriei Municipiului Satu Mare, implicarea structurilor M.A.I. a structurilor deconcentrate și descentralizate, componente ale sistemului integrat de management al situațiilor de urgență, al mass- mediei locale,  cărora le mulțumim pentru sprijinul acordat și îi asigurăm în continuare de întreaga noastră disponibilitate.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Eminem – Stronger Than I Was

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Dj Dark – Chill Vibes

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Leona Lewis – Bleeding Love (Dj Dark & Adrian Funk Remix)

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Silicon Valley Guru Affected by the Fulminant Slashed Investments

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Recent Comments

Ciprian Marius Pavel Bojan on Sorin Oros: Români, votați P.S.D.!
vidanja să curețe rahatul politic din Carei on UAT Carei refuză satului Ianculești dreptul la Cămin Cultural
nu puneti bete-n roate justitiei, on Baroului Satu Mare au intrat în grevă
catalina on A începul BACU-ul
Balog Radu on Evenimente rutiere
claudia on Evenimente rutiere
lorena on Și-a dat foc
anonim on Evenimente rutiere
Horia Mărieș on Fantoma din castel
un cetatean turmentat on Cu balena în grădină