Wednesday, December 7, 2022
Home sus Agenda fiscala a lunii februarie: Ce formulare trebuie sa depuneti la Fisc

Agenda fiscala a lunii februarie: Ce formulare trebuie sa depuneti la Fisc

In luna februarie, cea mai aglomerata zi pentru contribuabili este 25 februarie, pana cand trebuie depuse la Fisc 15 declaratii. In plus, ei trebuie sa fie atenti, deoarece mai multe formulare au fost modificate luna trecuta, conform unor ordine ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si ale Ministerului de Finante, care deja au intrat in vigoare.
Pana vineri, 7 februarie trebuie depusa:
Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formularul 092 . Se depune de catre contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.
Luni, 10 februarie, este ultima zi in care mai puteti transmite la Fisc:
Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formularul 010.  Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
Atentie! Declaratiile utilizate de contribuabili pentru inregistrarea fiscala au fost modificate de Finante, atfel incat doua noi impozite si o taxa sa poata fi incluse in vectorul fiscal al unei firme. Noile modele ale formularelor de inregistrare fiscala trebuie utilizate din 16 ianuarie, atunci cand a intrat in vigoare ordinul care le aproba, respectiv Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor . Mai mult, unele administratii solicita firmelor balante pentru a justifica depasirea plafonului, iar altele nu, dupa cum ati putut citi, recent, intr-un articol al publicatiei noastre .
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane, formularul 020 . Se depune de catre persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.
Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP 250/2013), formularul 070 . Se depune de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.
Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal, formularul 096.  Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA.
Pe data de 17 februarie, contribuabilii au de facut urmatoarele raportari:
Situatia eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul, formularul anexa 31^1 . Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Situatia eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul …, formularul anexa 31^2. Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ….anul ….  pentru luna precendenta, formularul anexa nr. 35 . Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final, produse energetice.
Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta, respectiv ianuarie 2014, formularul anexa nr. 35.  Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final, alcoolul etilic si a produse alcoolice.
Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta, respectiv ianuarie, formularul anexa nr. 47. Se depune de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de productiepentru luna precendenta, respectiv ianuarie, formularul anexa nr. 48.1-48.5 . Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie  produse accizabile.
Situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal  de depozitarepentru luna precendenta, respectiv ianuarie, formularul anexa nr. 49 . Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile.
Jurnalele privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie, formularul anexa nr. 52.1, sau navigatie  pentru luna precendenta, respectiv ianuarie, formularul anexa nr. 52.2 . Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.
Jurnalele privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie, formularul anexa 53.1, sau navigatie, formularul anexa 53.2, pentru luna precendenta, ianuarie . Se depune de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.
Situatia privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … pentru luna precendenta, respectiv ianuarie 2014, formularul anexa nr. 55.1.  Se depune de catre operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat.
Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta, respectiv ianuarie, formularul anexa nr. 57 . Se depune de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.
Marti, 25 februarie, este ultima zi in care mai puteti depune:
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, formularul 100, format electronic . Se depune lunar de catre contribuabilii prevazuti in OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
Declaratia si plata impozitului pe profit pe anul precedent, formularul 101, format electronic.  Se depune lunar de catre organizatiile nonprofit, contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura.
Atentie!  Conform reglementarilor legale din acest moment, declaratia 101 trebuie certificata de un consultant fiscal inainte de depunere, deoarece de la inceputul acestui an a expirat perioada pana la care a fost amanata aceasta obligatie. Mai multe despre certificarea declaratiei de impozit pe profit puteti citi aici . Totusi, trebuie sa fiti atenti atunci cand depuneti formularul, daca autoritatile fiscale au pastrat obligatia de certificare, deoarece, in prezent,dupa cum ati putut citi intr-un articol din publicatia noastra , exista un proiect de abrogare a articolului din Codul de procedura fiscala, respectiv articolul 85, care instituie obligatia ca formularul 101 sa fie certificat de un consultant fiscal.
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta, respectiv ianuarie, formularul 112.  Se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente; institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si  suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.
Atentie! ANAF a actualizat vineri programul de asistenta pentru intocmirea electronica a declaratiei unice, deoarece formularul 112 a suferit modificari majore in luna ianuarie, conform Ordinului comun al Ministerului de Finante, Ministerului Muncii si al Ministerului Sanatatii nr. 1977/2757/1580/2013, care a intrat in vigoare la 23 ianuarie 2014. Mai multe detalii despre actualizarea programului prin care se depune 112 puteti citi aici . Astfel, in prezent, angajatorii vor declara impozitul calculat si retinut pentru fiecare beneficiar de venit in declaratia 112, si nu in formularul 205 (cel care tine locul vechilor fise fiscale), asa cum se intampla pana la sfarsitul lunii ianuarie, dupa cum ati putut citi intr-un articol publicat de AvocatNet.ro .
Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta, respectiv ianuarie, formularul 224 . Se depune de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.
Decontul de taxa pe valoarea adaugata, formularul 300, format electronic . Se depune de de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 Cod fiscal, lunar, trimestrial, semestrial, anual, in functie de perioada fiscala.
Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta, respectiv ianuarie, formularul 301, format electronic . Se depune de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune.
Cererea privind utilizarea ca perioada fiscala pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent, 2014, formularul 306 . Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F.
Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, formularul 307 . Se depunde de catre persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) si g) din Codul fiscal.
Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, formularul 311 . Se depunde de catre persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ? e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari  si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
Declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta, formularul 390 VIES . Se depune de de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.
Declaratia informative privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul …, formularul 392 A pentru anul precedent, format electronic . Se depunde de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 a caror cifra de afaceri efectiv realizata la finele anului calendaristic este inferioara sumei de 220.000 lei.
Declaratia informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul …, formularul 392 B pentru anul precedent, format electronic . Se depune de de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 a caror cifra de afaceri efectiv realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.
Atentie!  Din acest an, declaratiile 392 A si 392 B trebuie depuse doar de catre persoanele impozabile care au desfasurat  in anul de referinta livrari de bunuri si prestari de servicii in interiorul tarii si/sau achizitii efectuate din tara, potrivit Ordinului ANAF nr. 93/2014 .
Declaratia informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul .., formularul 393 pentru anul trecut, format electronic.  Se depune de de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care in cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane.
Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din Codul fiscal), formularul 394 . Se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania:

conform art. 153 din Codul fiscal obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1);

     conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

Atentie!  Declaratia 394 nu se depune pe zero. In plus, din ianuarie, formularul 394 se depune intr-un nou format , dupa ce formularul a fost modificat prin Ordinul ANAF nr. 3806/2013.
Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta din veniturile obtinute din :
drepturi de proprietate intelectuala;

     contracte/ conventii civile si de agent;

     expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

     obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica;

     premii si jocuri de noroc;

     obtinut de nerezidenti;

     din alte surse.

Nu uita! Desi nu este declaratie fiscala, AvocatNet.ro iti reaminteste ca pana pe 25 februarie, trebuie raportate si platite obligatiile pentru Fondul de mediu.
Vineri, 28 februarie, este ultima zi in care mai puteti depune:
Declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti, pentru anul trecut.  Se depune de catre platitorii veniturilor care au obligatia sa retina la sursa impozitul pe venitul nerezidentilor.
Declaratia anuale privind impozitul pe reprezentante.  Se depune de catre persoanele juridice din strainatate care au deschis o reprezentanta in Romania.
Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, pentru anul trecut, formularul 205.  Se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a importanta, conform titlului III din CF, precum si intermediarii, societatile de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de pers. fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul soc. inchise.
Declaratia informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate, pentru platile facute in anul trecut, formularul 400, format electronic . Se depune de catre platitorii de venituri din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate.
Contribuabilii trebuie sa plateasca impozitele si taxele aferente lunii ianuarie
In afara de depunerea declaratiilor, contribuabilii trebuie sa plateasca in februarie si urmatoarele obligatii fiscale:
TVA pentru luna ianuarie;

     Impozite datorate bugetului de stat:

o     impozit pe titeiul si gazele naturale din productia interna,

o     impozit pe veniturile nerezidentilor,

o     impozit pe profit aferent lunii ianuarie (sistem real sau plati anticipate),

o     impozit pe salarii (OP separat pentru Sediu Social si fiecare sediu secundar, daca este cazul),

o     impozit pe veniturile din activitati independente, cu regim de retinere la sursa,

o     impozit pe veniturile din dividende platite in luna ianuarie,

o     impozit pe veniturile din dobanzi,

o     impozit pe alte venituri din investitii,

o     impozit pe veniturile din pensii,

o     impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc,

o     impozit pe veniturile din alte surse,

o     varsamintelor de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate;

     Contributii datorate bugetului asigurarilor de stat si fondurilor speciale:o     contributia de asigurari sociale (pensii),

o     contributia la asigurarile sociale de sanatate,

o     contributia la fondul pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate,

o     contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj;

o     contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

     Accize.
Atentie! De pe 27 ianuarie, contribuabilii utilizeaza noi ordine de plata. Mai exact, Ministerul Finantelor a modificat in decembrie ordinul de plata pentru achitarea taxelor si impozitelor catre stat (OPT), care este valabil din ianuarie. Ulterior, Fiscul a actualizat de doua ori programul online prin care contribuabilii pot emite ordine de plata si foi de varsamant. Mai multe detalii despre cea mai recenta modificare a OPT-urilor puteti citi aici .
Ce amenzi primiti, daca nu platiti la timp
Contribuabilii care intarzie efectuarea platilor trebuie sa achite dobanzi si penalitati de intarziere. Nivelul dobazii este de 0,04% (14,6% pe an) si se calculeaza pe fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
In plus, contribuabilii platesc si penalitati de 0,02% pe fiecare zi de intarziere (7,3% anual), calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Recomandarile specialistilor
Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le aveti in vedere in aceasta luna, conform firmei de contabilitate si consultanta fiscala Apex Team.
Zilnic nu uitati:
Sa completati registrul de casa (sau sa imprimati registrul intocmit in format electronic);

     Sa completati jurnalul de vanzari si cumparari;

     Sa completati in registrul electronic de evidenta a salariatilor informatiile referitoare la inceperea/incetarea unui contract de munca, daca este cazul.

La final de luna nu uitati:
Sa completati Registrul Jurnal;

     Sa evaluati elementele monetare de activ si de pasiv exprimate in valuta (disponibilitati banesti, creante, datorii) la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii;

     Sa inregistrati la Administratia Financiara contractele de prestari de servicii incheiate cu nerezidentii in cursul lunii, conform art. 8 alin. 71 din Codul Fiscal;

     Sa efectuati inventarierea stocurilor in cazul in care folositi inventarul intermitent;

     Sa intocmiti ultimele facturi aferente lunii.

Pentru indeplinirea reglementarilor din domeniul TVA:
Mentionati pe documentele emise catre partenerii din Uniunea Europeana codul de inregistrare in scopuri de TVA;

     Verificati validitatea codului de TVA inscris pe facturile primite;

     Verificati suma TVA inscrisa pe facturile primite;

     Verificati mentiunile referitoare la TVA (ex. “taxare inversa”, “operatiune neimpozabila” etc.) inscrisepe factura;

     Inscrieti pe facturile primite suma TVA in cazul taxarii inverse;

     Completati Registrul pentru bunurile mobile corporale primite;

     Completati Registrul non-transferurilor;

     Mentionati in contractele comerciale contractate si decontate in valuta cursul de schimb care va fi utilizat (BNR sau cursul bancii comerciale).

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Eminem – Stronger Than I Was

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Dj Dark – Chill Vibes

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Leona Lewis – Bleeding Love (Dj Dark & Adrian Funk Remix)

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Silicon Valley Guru Affected by the Fulminant Slashed Investments

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Recent Comments

Ciprian Marius Pavel Bojan on Sorin Oros: Români, votați P.S.D.!
vidanja să curețe rahatul politic din Carei on UAT Carei refuză satului Ianculești dreptul la Cămin Cultural
nu puneti bete-n roate justitiei, on Baroului Satu Mare au intrat în grevă
catalina on A începul BACU-ul
Balog Radu on Evenimente rutiere
claudia on Evenimente rutiere
lorena on Și-a dat foc
anonim on Evenimente rutiere
Horia Mărieș on Fantoma din castel
un cetatean turmentat on Cu balena în grădină