Wednesday, February 8, 2023
Home Stiri Satu Mare Cum, cand, unde ? Victimele violentei in familie pot cere instantei emiterea...

Cum, cand, unde ? Victimele violentei in familie pot cere instantei emiterea unui ordin de protectie

Prevederile referitoare la ordinul de protectie sunt incluse in Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Ordinul se obtine in instanta, prin procedura de urgenta, valabilitatea acestuia fiind de cel mult sase luni.Model
“Persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa se dispuna, cu caracter provizoriu, una ori mai multe (…) masuri – obligatii sau interdictii”, prevede actul normativ.
Mai precis, prin ordinul de protectie se pot dispune urmatoarele masuri:
• evacuarea temporara a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;
• reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor, in locuinta familiei;
• limitarea dreptului de folosinta al agresorului numai asupra unei parti a locuintei comune (atunci cand aceasta poate fi astfel partajata incat agresorul sa nu vina in contact cu victima);
• obligarea agresorului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima, fata de copiii acesteia sau fata de alte rude ale acesteia ori fata de resedinta, locul de munca sau unitatea de invatamant a persoanei protejate;
• interdictia pentru agresor de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeaza ori le viziteaza periodic;
• interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;
• obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;
• incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora.
Instanta poate obliga agresorul sa suporte cheltuielile de chirie si/sau intretinerepentru locuinta temporara in care victima, copiii minori sau alti membri ai familiei locuiesc sau vor locui. Si, totodata, agresorul poate fi obligat sa urmeze consiliere psihologica si psihoterapie.
“Pe langa oricare dintre masurile dispuse (…), instanta poate dispune si obligarea agresorului de a urma consiliere psihologica, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de ingrijire, in special in scopul dezintoxicarii”, este precizat in Legea nr. 217/2003.
In caz de urgenta deosebita, ordinul de protectie poate fi obtinut in aceeasi zi
Victimele violentei in familie pot adresa cererea pentru emiterea ordinului de protectiejudecatoriei din raza teritoriala a domiciliului sau a resedintei.
Conform actului normativ citat, cererea poate fi introdusa de catre victima sau de catre reprezentantul legal al acesteia, fiind scutita de taxa judiciara de timbru. In aceasta situatie, solicitarile sunt judecate de urgenta si victimele pot sa beneficieze, la cerere, de asistenta sau reprezentare prin avocat.
“In caz de urgenta deosebita, instanta poate emite ordinul de protectie chiar in aceeasi zi, pronuntandu-se pe baza cererii si a actelor depuse, fara concluziile partilor”, stabileste Legea nr. 217/2003.
In cadrul judecatii, probele a caror administrare necesita o perioada lunga de timp nu sunt admise, iar pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore.
In caz ca judecatorul nu stabileste o perioada de valabilitate mai mica, ordinul de protectie se aplica pentru cel mult sase luni de la data emiterii sale. Acesta se comunica politiei si se pune in aplicare de indata.
“Pentru punerea in executare a ordinului de protectie, politistul poate intra in locuinta familiei si in orice anexa a acesteia, cu consimtamantul persoanei protejate sau, in lipsa, al altui membru al familiei. Organele de politie au indatorirea sa supravegheze modul in care se respecta hotararea si sa sesizeze organul de urmarire penala in caz de sustragere de la executare”, se arata in actul mentionat.
Daca incalca masurile dispuse de instanta prin ordinul de protectie, agresorul risca sa fie pedepsit cu inchisoare de la o luna la un an.
Important! La expirarea ordinului de protectie, victima poate sa ceara emiterea unuia nou, daca exista indicii ca, in caz contrar, integritatea fizica/psihica ori libertatea ii vor fi puse in pericol.
MODEL
CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECȚIE
1. Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul)
Denumirea:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Persoana desemnată cu formularea cererii:
2. Asistența juridică
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Victima are un avocat? │ DA/NU │
│În caz negativ, dorește să i se acorde asistență juridică prin avocat?│ DA/NU │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
III. Date privind victima violenței în familie
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Numele: │Prenumele: │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Locul și data nașterii │Cetățenia │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Sexul: F/M │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Prenumele tatălui │Prenumele mamei │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Act de identitate: CI/BI/Pașaport │Serie nr. │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│CNP │ │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Adresa*1): Dorește să rămână secretă? DA/NU │
│Telefon*2): Dorește ca numărul să rămână secret? DA/NU │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
———-
*1) Dacă victima declară că dorește să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se indice noua adresă la care se mută, ci doar adresa unde locuiește în prezent. Adresa indicată trebuie să fie una la care partea poate primi citațiile și celelalte acte de procedură.
*2) Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanția că va putea primi citațiile și celelalte acte de procedură.
1. Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul)
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Numele: │Prenumele: │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Locul și data nașterii │Cetățenia │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Sexul F/M │ │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Prenumele tatălui │Prenumele mamei │
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Adresa │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Telefon │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2. Relația dintre victima violenței în familie și persoana împotriva căreia se solicită emiterea ordinului de protecție (pârât)
1. Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere, reclamație etc. împotriva aceleiași persoane? DA/NU
În caz afirmativ, se va indica numărul acestora.
2. Știți dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire la vreo infracțiune sau contravenție? DA/NU
În caz afirmativ, indicați, dacă știți, instanța la care se află dosarul și numărul acestuia.
3. Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu pârâtul?
4. Situația familială – persoane care conviețuiesc în locuință
┌───────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────┐
│ Numele și prenumele │ Data nașterii │ Gradul de rudenie │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┘
3. Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecție
1. Relatarea faptelor și locul desfășurării lor
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2. Ce alte acte de violență s-au produs anterior împotriva persoanelor (victimă, membri ai familiei, minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor?
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3. A avut loc vreun act de violență în prezența minorilor?
4. Există vreo situație de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luați fără drept de pârât?
5. Pârâtul deține arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?
6. Există martori la faptele descrise?
7. Ce alte probe pot susține declarațiile? (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, telefoane mobile sparte, alte obiecte distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv sms, scrisori, fotografii, documente etc.)
VII. Asistența medicală a victimei
1. Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratată psihologic? DA/NU
2. A primit îngrijiri în vreun centru medical? DA/NU
3. Deține certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale? DA/NU
În caz afirmativ, acestea se vor anexa în copie.
În caz negativ, se vor indica centrul medical și data consultului medical.
VIII. Măsurile care se solicită a fi dispuse prin ordinul de protecție
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│a) evacuarea temporară a pârâtului din locuință, indiferent dacă acesta│ │
│este titularul dreptului de proprietate; │DA/NU │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința familiei;│DA/NU │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│c) limitarea dreptului de folosință al pârâtului, dacă este posibil, │ │
│doar asupra unei părți a locuinței comune, astfel încât pârâtul să nu │ │
│vină în contact cu victima; │DA/NU │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│d.1) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate │ │
│față de victimă; │DA/NU │
│d.2) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate │ │
│față de copiii victimei sau față de alte rude ale acesteia; │DA/NU │
│d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate │ │
│față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a │ │
│persoanei protejate; │DA/NU │
│În caz afirmativ, se vor menționa datele de identificare a acestor │ │
│locuri. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│e) interdicția pentru pârât de a se deplasa în anumite localități sau │ │
│zone determinate pe care victima le frecventează ori le vizitează │ │
│periodic; │DA/NU │
│În caz afirmativ, se vor identifica aceste localități și zone. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin │ │
│corespondență sau în orice alt mod, cu victima; │DA/NU │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute; │DA/NU │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora; │DA/NU │
│În caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele și data nașterii │ │
│copiilor, persoana către care se propune încredințarea. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│i) suportarea de către pârât a chiriei și/sau a întreținerii pentru │ │
│locuința temporară unde victima, copiii minori sau alți membri ai │ │
│familiei locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilității │ │
│de a rămâne în locuința familială. │DA/NU │
│În caz afirmativ, care este suma considerată necesară și ce reprezintă?│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘
1. Alte măsuri
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│1. Victima are o activitate remunerată? │DA/NU │
│În caz afirmativ, se va indica, cu aproximație, suma pe care o primește│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│2. Pârâtul are loc de muncă sau desfășoară o activitate remunerată? │DA/NU │
│În caz afirmativ, se indică suma lunară aproximativă pe care pârâtul o │ │
│primește, dacă se cunoaște. │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤
│3. Există alte surse de venituri ale familiei? │DA/NU │
│În caz afirmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se cunoaște. │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┘
2. Alte precizări considerate ca relevante
Data
………………………..
Semnătura
………………………..
Domnului președinte al Judecătoriei……………………….
Av. Coltuc Marius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Eminem – Stronger Than I Was

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Dj Dark – Chill Vibes

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Leona Lewis – Bleeding Love (Dj Dark & Adrian Funk Remix)

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Silicon Valley Guru Affected by the Fulminant Slashed Investments

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Recent Comments

Ciprian Marius Pavel Bojan on Sorin Oros: Români, votați P.S.D.!
vidanja să curețe rahatul politic din Carei on UAT Carei refuză satului Ianculești dreptul la Cămin Cultural
nu puneti bete-n roate justitiei, on Baroului Satu Mare au intrat în grevă
catalina on A începul BACU-ul
Balog Radu on Evenimente rutiere
claudia on Evenimente rutiere
lorena on Și-a dat foc
anonim on Evenimente rutiere
Horia Mărieș on Fantoma din castel
un cetatean turmentat on Cu balena în grădină