Monday, January 30, 2023
Home Stiri Satu Mare Amenzi în valoare de 20.000 lei aplicate de inspectorii CJPC Satu...

Amenzi în valoare de 20.000 lei aplicate de inspectorii CJPC Satu Mare

In perioada 02.02-06.02.2015,conform tematicii nationale  de control   comisarii CJPC Satu Mare  au  desfășurat o acțiune de verificare a respectării prevederilor legale în cadrul vânzărilor cu preț redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, promoționale etc). Au fost verificati 10 operatori economici  dintre care 7  cu deficiente fiind aplicate sanctiuni contraventionale cu  avertisment si  amenzi  in valoare de 20.000lei.

Operatorii economici verificati nu efectuau vanzari de soldare sau de lichidare a stocului ci numai  vanzari promotionale  .

Deficiente constatate

Doi operatori economici din Satu Mare nu informau consumatorii asupra faptului  ca oferta este in limita stocului disponibil  iar  un Supermarket din Romania  cu punct de lucru  Satu Mare nu avea afisat  perioada promotiei sau faptul ca promotia este in limita stocului disponibil.

Alti  trei operatori din Satu Mare  si un operator economic din localitatea  Berveni  judetul  Satu Mare nu aveau  pretul nou langa pretul vechi barat la produsele supuse  comercializarii  sau nu  aveau afisate preturile la toate produsele expuse in vederea comercializarii.

Un alt operator economic din Bucuresti punct de lucru Satu Mare  avea expusa la comercializare pe un stand produse  de ciocolata Heidi si Kandia care erau  prezentate ca fiind la Promotie dar in realitate nu erau sau   ciocolata ROM  expusa la comercializarecare care  nu avea pretul  afisat.

Un operator economic din Berveni  Judetul Satu Mare  nu  avea afisata placheta INFOCONS.  Placheta  se poate descarca si de pe site  www.anpc.gov.ro,

Operatorii economici trebuie sa respecte  si Consumatorii trebuie sa fie informati  asupra urmatoarelor aspecte referitoare    :

  1… la vânzările de soldare cf OG nr  99/2000

 • “vânzarea de soldare” este orice vânzare însoțită sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea “soldare/soldări/solduri” și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul – art. 22;
 • vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an, cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiția ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare și oferite spre vânzare în mod obișnuit înaintea acestei date – art. 23;
 • stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spațiile de vânzare și depozitele structurii de vânzare, precum și, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, și nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare – art. 24;
 • vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau vândute în mod obișnuit – art. 25;
 • documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puțin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare și achitat cu cel puțin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate; dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile – art. 26;
 • perioadele de soldări se stabilesc de comerciant , între următoarele limite:
 1. a) perioada 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă – iarnă;
 2. b) perioada 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară – vară – art. 27 alin (1);
 • comercianții au obligația să notifice la primăria în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor – art. 27 alin (2);
 • este interzis să se anunțe o vânzare de soldare în alte cazuri și condiții decât cele prevăzute la art. 23 – art. 28 alin (1);
 • orice anunț sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus soldării (în cazul în care operațiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare) – art. 28 alin (2)

2..   la vanzările de lichidare   cf OG nr. 99/2000

“vânzarea de lichidare”: orice vânzare precedată sau însoțită de publicitate și anunțată sub denumirea de “lichidare” și care, printr-o reducere de prețuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalității sau numai a unei părți din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, în una dintre situațiile de la a) la g) – art.  18;

 • vânzările de lichidare sunt supuse notificării, conform art. 19, în baza unui inventar detaliat al mărfurilor de lichidat întocmit de comerciant, care este obligat să justifice cu documente legale proveniența produselor respective; notificarea se face la primăria localității în a cărei rază teritorială este amplasată structura de vânzare sau, după caz, la primăriile sectoarelor Mun. Buc, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situațiile prevăzute la art. 18 lit. a), d) și e) și cu cel puțin 5 zile înainte de începerea vânzărilor de lichidare în situațiile prevăzute la art. 18 lit. b), c), f) și g); perioada pentru care se notifică vânzările de lichidare este de maximum, conform art. 19 alin (1):
 1. a) 90 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 18 lit. a) și f);
 2. b) 60 de zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 18 lit. b), d), e) și g);
 3. c) 15 zile pe an pentru cazurile prevăzute la art. 18 lit. c);
 • comerciantul este obligat să justifice cu documente legale situația care a motivat vânzarea de lichidare, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea operațiunilor de lichidare pentru situațiile prevăzute la art. 18 lit. a)-d), f) și g) și, respectiv, de maximum 45 de zile în cazul situațiilor prevăzute la art. 18 lit. e) – art. 19 alin (2);
 • orice anunț sau altă formă de publicitate privind vânzarea de lichidare trebuie să specifice în mod obligatoriu data de debut a vânzării și durata acesteia, precum și sortimentul de mărfuri supus vânzării de lichidare (în cazul în care operațiunea nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare) –  art. 19 alin (3);
 • pe durata vânzărilor de lichidare se pot lichida numai produsele înscrise în lista de inventar aferentă notificării și aflate în stocul unității comerciale la data depunerii/transmiterii notificării; stocul este format din produsele expuse în spațiile destinate vânzării și cele aflate în depozitele structurii de vânzare – art. 20 alin (1);
 • pot face obiectul vânzărilor de lichidare numai produsele care fac parte din stocul structurii de vânzare și a căror contravaloare a fost achitată de comerciant la data depunerii/transmiterii notificării sau a emiterii hotărârii judecătorești prevăzute la art. 18 lit. b), sau la data evenimentelor prevăzute la art. 18 lit. g) – art. 20 alin (2);
 • în afara cazurilor prevăzute la art. 18 lit. b) și g), orice vânzare de lichidare trebuie să aibă loc în structura de vânzare în care produsele au fost vândute în mod obișnuit – art. 21.

3 ..la  vânzările promoționale cf OG nr. 99/2000

   “vânzările promoționale” sunt vânzările cu amănuntul/vânzările cash and carry care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării, cu condiția ca (art. 32 alin 1):

 1. a) să nu fie efectuate în pierdere;
 2. b) să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile;
 3. c) produsele promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunțate a vânzărilor promoționale sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.
 4. a) acțiunile de promovare efectuate de producători;
 5. b) acțiunile de lansare de produse noi pe piață.
 • nu sunt considerate vânzări promoționale (art. 32 alin 2):

 4..  la modul de fixare și publicitate a prețurilor cf OG nr. 99/2000

 Vânzările cu preț redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, promoționale etc) trebuie să respecte următoarele reguli de fixare și publicitate a prețurilor – art. 33 alin (1):

 • orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse sau servicii identice; prețul redus trebuie să fie inferior prețului de referință;
 • prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus – art. 33 alin (1) lit. a;
 • orice anunț de reducere de prețuri, indiferent de forma, modul de publicitate și motivația reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor și să indice în cifre o reducere în raport cu prețurile de referință, excepție făcând: publicitățile comparative de preț; anunțurile publicitare exclusiv literare, care nu conțin cifre; anunțurile de preț de lansare a unui nou produs pe piață; anunțurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de prețuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare – art. 33 alin (1) lit. b;
 • publicitatea prin catalog și ofertele de reducere de prețuri, lansate de comercianții care practică vânzarea prin corespondență, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiția ca această mențiune să figureze vizibil și lizibil în catalog – art. 33 alin (1) lit. c;
 • orice anunț de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc, pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:

– fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat;

– fie prin mențiunile “preț nou”, “preț vechi” lângă sumele corespunzătoare;

– fie prin menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat” – art. 33 alin (1) lit. d;

 • se interzice ca o reducere de preț pentru un produs și/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părți din produs și/sau serviciu – art. 33 alin (1) lit. e;
 • toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea prețului de referință trebuie să fie păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate – art. 33 alin (1) lit. f;
 • orice anunț de reducere de prețuri ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu prețul de referință este considerat o formă de publicitate înșelătoare și este sancționat conform Legii nr. 363/2007 – art. 33 alin (1) lit. g.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Eminem – Stronger Than I Was

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Dj Dark – Chill Vibes

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Leona Lewis – Bleeding Love (Dj Dark & Adrian Funk Remix)

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Silicon Valley Guru Affected by the Fulminant Slashed Investments

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Recent Comments

Ciprian Marius Pavel Bojan on Sorin Oros: Români, votați P.S.D.!
vidanja să curețe rahatul politic din Carei on UAT Carei refuză satului Ianculești dreptul la Cămin Cultural
nu puneti bete-n roate justitiei, on Baroului Satu Mare au intrat în grevă
catalina on A începul BACU-ul
Balog Radu on Evenimente rutiere
claudia on Evenimente rutiere
lorena on Și-a dat foc
anonim on Evenimente rutiere
Horia Mărieș on Fantoma din castel
un cetatean turmentat on Cu balena în grădină
terezia on