Monday, January 30, 2023
Home Stiri Satu Mare Activitatea Direcției Antifraudă în primele 3 luni din 2015

Activitatea Direcției Antifraudă în primele 3 luni din 2015

anaf
Direcția Generală Antifraudă Fiscală, din cadru ANAF, alocă 90% din resursele umane și materiale acțiunilor de combatere a marii evaziuni. Deși rezultatele DGAF au fost făcute publice în repetate rânduri, o mare parte din mass-media, lideri de opinie, lideri politici și europarlamentari continuă să prezinte activitatea ANAF, în ce privește combaterea evaziunii fiscale, ca fiind concentrată pe controlul buticurilor, tarabelor, cofetăriilor sau confiscărilor de urzici, în ciuda faptului că toate aceste cazuri au fost dezmințite și s-au dovedit a fi pure invenții.
În plus, acțiunea de combatere a micii evaziuni este prezentată în continuare ca distrugând cea mai mare parte a micilor întreprinzători și aruncând în șomaj angajații, în ciuda datelor oficiale care contrazic aceste prezentări distorsionate ale realității, date care au fost prezentate în repetate rânduri reprezentanților presei spre a fi aduse la cunoștința opiniei publice.
În realitate, la nivel național, în perioada 01-30 martie 2015 au fost dispuse 1.495 amenzi contraventionale pentru incalcarea obligatiei legale de a utiliza casa de marcat electronica fiscala si de a emite bon fiscal, iar cele 281 suspendari de activitate (la nivel național) dispuse în martie 2015, pentru refuzul emiterii bonului fiscal, reprezinta doar 18,8% din totalul celor 1.495 sanctiuni dispuse in aceasta perioada.
Subliniem faptul că din 1,5 milioane contribuabili mici și mijlocii și PFA-uri, cele 281 de suspendări reprezintă 0,018%, ceea ce nu poate reprezenta sub nicio formă un atac la buna funcționare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.
În ce privește linia prioritară de acțiune a DGAF, care este reprezentată de analiza, investigarea și instrumentarea cazurilor de fraudă fiscală organizată sistematică, aveți prezentate sintetic principalele realizări din primul trimestru din 2015, însoțite de câteva exemple concrete, privind destructurarea unor rețele care fraudau în mod sistematic bugetul de stat. Menționăm că, în ce privește exemplele prezentate, care reprezintă doar o parte din dosarele instrumentate de DGAF în primele 3 luni din 2015, nu putem oferi detalii suplimentare întrucât toate aceste cazuri se află în cursul cercetării penale.
Indicatori (trim 1 2015)
• Nr. actelor de sesizare a organelor de urmărire penală: 138
• Valoare estimată a prejudiciilor: 125,59 milioane euro
• Măsuri asiguratorii: 129,70 milioane euro
• Confiscări numerar, bunuri și venituri ilicite: 6,57 milioane euro
Exemple cazuri destructurare rețele de firme organizate sistematic în vederea fraudării bugetului de stat pentru care s-au întocmit sesizări penale (trim 1 2015)
• Caz 1: S-a prejudiciat bugetul de stat prin aplicarea ilegală a regimului special al TVA pentru autoturisme second-hand, sustrăgându-se astfel de la plata TVA datorată și de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
• Prejudicii:36.151.801 lei (cca 8.179.140 euro)
• Caz 2: Achiziții fictive de consumabile pentru construcții și carburanți auto, realizate în scopul deducerii ilegale de TVA și a diminuării nejustificate a bazei impozabile.
• Prejudicii: 25.964.060 lei (cca 5.874.221 euro)
• Caz 3: Achiziții fictive de forță de muncă în scopul deducerii ilegale de TVA și a diminuării nejustificate a bazei impozabile.
• Prejudicii: 17.919.530 lei (cca. 4.054.192 euro)
• Caz 4: Supraevaluări și achiziții fictive, inclusiv de la societăți inactive, de materiale de construcții și servicii, realizate în scopul decontării ilegale din proiecte finanțate din fonduri europene.
• Prejudicii: 15.740.432 lei (cca 3.561.183 euro)
• Caz 5: Realizarea de tranzacții succesive și circuite artificiale fără fundament real, realizate în scopul deducerii ilegale de TVA și a diminuării nejustificate a bazei impozabile, aferente unor achiziții intracomunitare de materiale de construcții.
• Prejudicii: 12.199.053 lei (cca 2.759.966 euro)
• Caz 6: Achiziții fictive de utilaje și servicii realizate în perioada 2011-2014 în scopul deducerii ilegale de TVA și a diminuării nejustificate a bazei impozabile.
• Prejudicii: 12.174.566 lei (cca 2.754.426 euro)
II. Activitatea de executare silită în cazul marilor datornici
În ce privește acuzațiile aduse de jurnaliști și politicieni, cu privire la lipsa acțiunilor ANAF în vederea recuperării banilor de la marii datornici, vă prezentăm mai jos, spre exemplificare, o listă a celor mai mari debitori împotriva cărora ANAF a demarat procedurile de executare silită.
-lei-
Denumire Obligatii fiscale nestinse la 06.04.2015 din care: Observații
în executare silită
ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA
838.552.445
803.369.714
Executare silita; Sechestre bunuri; Contestatie administrativa in faza finala de solutionare
BENZ OIL S.R.L.
701.143.371
701.135.371
Popriri bancare si terti; Sechestre bunuri; Solicitare evaluare bunuri in vederea valorificarii bunurilor sechestrate
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE
447.571.839
418.041.188
Sechestre pe bunurile din patrimoniul privat
OANA MANAGEMENT
335.890.047
335.889.014
Popriri bancare; nu are bunuri; procedura de declansare a starii de insolvabilitate in curs
REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RA
255.535.230
255.535.230
Executare silita; Contestatie in curs de solutionare
ARAL SRL
164.568.139
162.652.440
Popriri bancare si terti; Sechestre bunuri; Solicitare evaluare bunuri in vederea valorificarii bunurilor sechestrate
BIRDA GROUP INTERNATIONAL S.R.L.
119.131.870
119.131.870
Popriri bancare si terti; Nu are bunuri – procedura de declansare a starii de insolvabilitate in curs
GOLD & PLATIN MOLDOVA SRL
90.177.866
90.177.866
Popriri bancare si terti; sechestre bunuri; Procedura de declansare a starii de insolvabilitate in curs
DONAU CHEM S.R.L.
87.728.111
82.148.651
A pierdut esalonarea la plata in luna martie 2015, s-a reluat procedura de executare silita inclusiv solicitare de valorificare a garantiilor
INTRETINERE MECANIZATA A CAII FERATE SA
60.579.974
60.579.974
Popriri bancare si terti; sechestre bunuri;
REMAT EURO SUDEST SRL
60.249.111
60.249.111
Popriri bancare; nu are bunuri; procedura de declansare a starii de insolvabilitate in curs;
UPETROM 1 MAI SA
50.125.985
47.500.539
Popriri bancare;Suspendare cf. art. 148 cu garantii imobiliare; Sechestre; Solicitare evaluare bunuri in vederea valorificarii
MANZAT PROD SRL
49.344.104
49.344.104
Popriri bancare si terti; sechestre bunuri; Solicitare evaluare bunuri in vederea valorificarii acestora
CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L.
46.503.838
45.277.056
Popriri bancare si terti; sechestre bunuri; Solicitare evaluare bunuri in vederea valorificarii acestora
III. Activitatea de executare a hotărârilor judecătorești definitive comunicate în anul 2014
Evaluarea situației existente
Din inventarierea, analizarea și centralizarea tuturor informațiilor privind titlurile executorii primite de la instanțele judecătorești de către A.N.A.F. , în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, reprezentând sentințe penale prin care s-a dispus recuperarea prejudiciului/confiscarea specială (conform prevederilor specifice din Codul Penal), au rezultat următoarele :
În perioada analizată s-au primit spre executare silită un numar total de 2.140 sentințe/hotărâri judecătorești pronunțate în cauze penale. Valoarea totală a prejudiciului stabilit prin acestea este de 1.985,07 mil.lei.
Din totalul de 2.140 sentințe/hotărâri judecătorești comunicate în cursul anului 2014, 31 de hotărâri cu o valoare a prejudiciului de 549,2 mil.lei (cca 130 milioane euro) provin din dosare penale instrumentate de către Direcția Naționala Anticorupție ( dintre care se remarca cazul ICA 701/26.09.2013 T.B. / DP 888/a/08.08.2014 cu un prejudiciu stabilit la 60.482.615 euro, respectiv cca. 266,2 mil. lei, adică jumătate din totalul prejudiciilor).
Pentru evaluarea corectă și obiectivă a posibilităților reale de recuperare a prejudiciilor rezultate din sentințele/hotărârile emise de instanțele de judecată, sunt necesare următoarele precizări :
 pentru un numar de 63 sentințe/hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 596,49 mil.lei ( 30 % din valoarea totală) sunt în curs formalitățile legale de partaj / iesire din indiviziune forțată, fiind vorba de valorificarea părții din bunurile deținute în comun de persoane juridice sau ce revine persoanelor fizice condamnate penal;
 pentru un număr de 693 sentințe/hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 433,1 mil.lei ( 21,8 % din valoarea totală) s-au pronunțat pentru persoane fizice care nu dețin bunuri sau venituri urmăribile sau pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate;
 pentru un număr de 12 sentințe/hotarari judecătoresti prin care s-au stabilit prejudicii în valoare de 33,03 mil.lei s-au pronunțat pentru persoane juridice aflate sub incidența prevederilor Legii Insolvenței nr.85/2006, modificată și completată în anul 2014 .
Deși organele fiscale teritoriale au întreprins toate formele legale de executare silită impuse de legislația în vigoare, recuperarea prejudiciului stabilit pentru situațiile prezentate mai sus este extrem de dificilă și influențează decisiv gradul de recuperare redus al acestuia. Astfel, volumul sumelor recuperabile prin executare silită ( exclusiv valoarea prejudiciilor aferente stărilor de insolvență, insolvabilitate, inexistenta de bunuri sau venituri urmaribile, formalitatilor legale de partaj / iesire din indiviziune aflate in curs) se reduce de la 1.985,07 mil.lei la 922,45 mil.lei, ceea ce reprezinta 46,4% din valoarea totală a prejudiciului de recuperat comunicat. Diferența de 53,6% constituie, în fapt, un prejudiciu nerecuperabil similar arieratelor nerecuperabile.
Cauzele recuperarii reduse
Cauzele principale care conduc la un grad mic de recuperare a creanțelor provenite din sentinte penale transmise spre recuperare A.N.A.F. sunt:
1. întarzieri semnificative în transmiterea către organele fiscale teritoriale a hotărârilor penale ramase definitive spre recuperare;
Exemplificăm:
– Sentința penală nr.458/15.11.2010 a Tribunalului Iași a rămas definitivă la data de 06.06.2013 și a fost transmisă A.N.A.F. în data de 04.04.2014;
– Sentința penală nr.222/21.12.2011 a Tribunalului Satu Mare a fost transmisă A.N.A.F. în data de 18.06.2014;
– Sentința penală nr.494/30.10.2012 a Judecatoriei Bârlad a rămas definitivă la data de 13.11.2012 și a fost transmisă A.N.A.F. în data de 10.07.2014;
– Senținta penală nr.467/20.10.2010 a Judecatoriei Suceava a rămas definitivă la data de 30.12.2010 și a fost transmisă A.N.A.F. în data de 24.11.2014.
Având în vedere și timpul scurs de la data începerii cercetarii penale pana la pronunțarea hotararii penale definitive, comunicarea cu mare intarziere conduce la deteriorarea bunurilor ce fac obiectul sechestrelor asiguratorii și/sau la scaderea valorii de piața a acestora.
2. existența unor perioade mari de timp între momentul emiterii unei sentințe penale de către prima instanță de judecată și momentul rămânerii definitive și executorii a acesteia, perioada în care, în multe cazuri, inculpații înstrăinează bunurile din patrimoniu.
Din analiza efectuată a rezultat un număr de peste 500 sentințe/hotărâri penale (pentru prejudicii de peste 175,6 mil.lei ) primite de A.N.A.F. în anul 2014 a căror durată de instrumentare în justiție este foarte lungă.
Exemplificăm:
– Sentința penală nr. 387/P/2006 a Judecătoriei Galați a ramăs definitivă în anul 2014;
– Sentința penală nr. 87240/P/2006 a Judecătoriei Ploiești a ramăs definitivă în 2014;
– Sentința penală nr. 1342/04.11.2008 a Judecătoriei Tg.Mureș a ramăs definitivă la data de 07.02.2014;
– Sentința penală nr. 123/10.02.2010 a Judecătoriei Tg.Mureș a ramăs definitivă la data de 05.08.2014 .
3. imposibilitatea înscrierii măsurilor asiguratorii la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în cazul bunurilor pentru care nu este deschisă carte funciară de către debitori.
Exemplificăm:
– Decizia Penală nr. 888 / 08.08.2014 : bunul imobil situat în sos.Kiseleff, nr.2.2, etaj 2, ap.6, sector 1, București sechestrat anterior de DNA, nu era înscris în evidența O.C.P.I.;
4. comunicarea dificilă cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și cu alte institutii ( Direcțiile / Compartimentele de impozite și taxe locale, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Autoritatea Navală Română, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Depozitarul Central, Oficiul Național al Registrului Comerțului ), astfel :
 nu există niciun criteriu de prioritate pentru lucrările cu instituțiile statului, astfel functionarii A.N.A.F. au stat la cozi imense pentru înregistrarea actelor iar raspunsurile au fost primite în intervale de minimum 30 de zile;
 necesitatea asigurării accesului experților/evaluatorilor în incinta imobilelor supuse evaluării, a impus notificarea persoanelor condamnate aflate în detenție, acordul acestora sau desemnarea unui reprezentant legal, situații care trebuiesc înlesnite de către conducerile penitenciarelor;
 neconcordante cu privire la informațiile privind unele imobile (terenuri și clădiri) confiscate, existente în bazele de date de la Direcția de Impozite și Taxe Locale, respectiv ANCPI;
 nesolutionarea cu celeritate a acțiunilor de iesire din indiviziune, în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de valorificare a bunurilor.
Exemplificăm :
– SP 701/26.09.2013 definitivă prin DP888A/08.08.2014 pentru imobilul din bdul. Decebal, nr.6,ap. 21, sector 3, dosar Voiculescu, inculpat Sandu Jean Cătălin;
– Sin Gheorghe – Sentința Penală nr. 701/2013. Sin Gheorghe și Sin Elisabeta Rodica sunt coproprietari ai apartamentului nr. 9 situat în București, Sector 2, str. Elev Ștefănescu, nr. 3, bl. 444. S-au înaintat Biroului juridic contencios, adresa nr. 424370/02.09.2014 și adresa nr. 424370/09.10.2014 prin care s-a solicitat introducerea unei acțiuni în instanță de iesire din indiviziune în vederea valorificării bunului imobil sechestrat;
– Punerea în executare a H.P. nr. 1207/14.10.2014, cazul „Iancu-RAFO”, implică investigații complexe cu privire la patrimoniul supus executării silite pentru 20 persoane fizice și 13 societăți comerciale. Dificultățile întâmpinate în punerea în executare a acestei sentințe penale se referă, în principal, la :
* respingerea de către A.N.C.P.I a cererii de trecere in proprietatea statului a imobilului din Bucuresti, Int.Catedrei, nr.17-23, măsura dispusă de instanța de judecată motivând existenta altui proprietar (cerere de reexaminare respinsă, acțiune în instanță);
* pentru măsurile asiguratorii instituite prin PV 154003/24.09.2014 de către organele fiscale, aferente imobilului situat în București, str. Intrarea Catedrei nr 17-23, anterior Deciziei Penale 1207/14.10.2014, ANCPI a respins cererea de trecere în proprietatea statului. Mentionăm că bunul respectiv a fost înstrainat anterior, la data de 18.09.2014, motiv pentru care s-a inițiat acțiune în instanță ( Dosar nr.7276/99/2015).
5. neinstituirea măsurilor asiguratorii de către organele de cercetare penală
Exemplificăm :
– Prin Sentința penală nr. 67/03.04.2012, pronunțată de Tribunalul Olt, rămasa definitivă conform Deciziei Penale nr. 639/20.02.2014 pronunțată de Înalta Curte de Casatie si Justiție – Sectia Penala, s-a stabilit un prejudiciu în sarcina debitorului în suma de 2.655.708 lei.
S-a procedat la verificarea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul debitorului prin adresele OT52383/11.07.2014 către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Olt și OT52389/11.07.2014, către Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Slatina și de asemenea s-a procedat la verificarea bazei de date a OCPI și Sistemul Național de Evidență Auto, la care are acces organul de executare silită. Din informațiile obtinute din bazele de date interne și răspunsurile autorităților solicitate, s-a constatat faptul că debitorul nu figurează înregistrat cu bunuri mobile și imobile în patrimoniu.
De asemenea s-a procedat la verificarea aplicatiei BANCI în vederea identificării eventualelor instituții bancare la care debitorul figurează cu conturi deschise și verificarea situației eventualelor declarații 205 depuse de angajatori, precum și situația tuturor declarațiilor depuse de contribuabil sau terți în evidența fiscală, rezultând faptul că debitorul nu a realizat venituri ce pot fi supuse executării silite și nu figurează cu conturi deschise la bănci.
Menționam faptul că prin sentința indicată mai sus, nu s-au stabilit de către instanța măsuri asiguratorii asupra patrimoniului sau veniturilor debitorului.
6. bunurile supuse executării silite nu prezintă interes pentru piață și apartin, de regulă, unor persoane private de libertate, și au un grad avansat de uzură fizică și morală.
Exemplificăm :
– prin sentința penală nr. 248/10.03.2014 s-a stabilit un prejudiciu de 179.232 lei, cu măsuri asiguratorii stabilite de Parchetul de pe langă Tribunalul Mehedinți și menținute de același Tribunal.
Valoarea măsurilor asiguratorii instituite este de 45.356 lei pentru apartament și de 160.814 lei pentru casă (valoare de inventar) iar valoarea stabilită în urma evaluarii este de 53.760 lei pentru apartament și de 391.270 lei pentru casă. Au fost organizate 3 licitații în anul 2014 și s-a reluat procedura de valorificare în ianuarie 2015, bunurile nefiind vândute din lipsă de oferte. Se continuă procedura de executare silită.
– prejudiciu stabilit prin sentința penală nr. 41/06.03.2014 a Tribunalului Mehedinți în sumă 211.321 lei. Au fost înființate popriri asupra disponibilitatilor bănești la BRD, Banca Comercială Romană și Raiffeisen Bank din data de 19/11/2014 dar în care nu au fost virate sume.
Din consultarea bazei de date Dispecer, debitorul figureaza cu bunuri mobile, respectiv un autoturism Dacia 1310, an fabricație 1995, stare “certificat retinut”.
7. în unele situații sentințele penale definitive se comunică fără a fi însoțite de documente din care să rezulte măsurile asiguratorii, punerea acestora în executare nefiind posibilă.
Exemplificăm :
– urmare Sentinței penale nr. 238/03.04.2012, (sumele provin din evaziune fiscală fiind în valoare de 17.136.765 lei ), s-au demarat procedurile de executare silită împotriva debitorului Becali Ioan, rezultând :
• conform adresei nr. 16722/11.11.2014 transmisă de către ANCPI, persoana fizică Becali Ioan nu figurează cu bunuri mobile și imobile ;
• conform adresei nr. 96499/23.10.2014 transmisa de catre OCPI Constanta, persoana fizica Becali Ioan nu figureaza cu bunuri mobile si imobile ;
• conform adresei nr. 20905, 20920 /27.05.2014 transmisa de catre Servciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, persoana fizica Becali Ioan nu figureaza cu autoturisme in proprietate ;
• conform adresei nr. R-S 40105 /29.05.2014 transmisa de catre SPIT(UAT) Constanta, persoana fizica Becali Ioan nu figureaza cu bunuri mobile si/sau imobile declarate pe raza municipiului Constanta .
În acest caz, exista suspiciuni intemeiate privind sustragerea de sub sechestru.
– prin sentința penală nr. 61/11.02.2013, DP nr. 8719/3/2006 și DP nr. 842/19.06.2014 Curtea de Apel Craiova pentru suma de 71.162.782 lei emisa pentru Sprinceana Samir Ionel.
Măsurile asiguratorii dispuse de instanță încă nu au fost comunicate, în vederea executării, deoarece se afla la dosarul cauzei, desi A.J.F.P. Dolj s-a adresat în acest sens următoarelor instanțe: Curtea de Apel Craiova, Tribunalul Dolj și Parchetul de pe lângă ÎCCJ-DIICOT – adresele nr. 266286/12.08.2014 și 266316/16.09.2014.
Debitorul nu figurează cu bunuri mobile și imobile , din informațiile deținute de A.J.F.P. Dolj.
8. evaluarea bunurilor sechestrate de natura imobilelor nu poate fi realizată în absența proprietarului sau imputernicitului acestuia .
Exemplificăm cu cazul Pantiș Sorin, Sentinta Penala nr. 701/2013. S-au înaintat Biroului juridic contencios 2 adresele nr.306235/15.01.2015, 452213/30.10.2014 si 462628/24.02.2015 prin care s-au solicitat intreprinderea demersurilor necesare pentru obtinerea unei Ordonanțe presedintiale care să permită accesul in imobil.
9. persoane cu debite de valori foarte mari, privați de libertate, fără bunuri și venituri urmăribile:
Exemplificăm :
– Sentinta civila nr. 4274 / 21.10.2011, transmisă la A.F.P. Tulcea in data de 21.03.2012, Stanescu Nicolae a fost obligat la plata pasivului debitoarei SC Cori Computers SRL Tulcea în suma de 86.301.940 lei. Aceasta sentință a fost dispusă în cadrul procedurii de insolvență și a fost pusă in executare de către instituția noastra, in urma carora au fost instituite poprirea nr. 741005 / 07.06. 2012 asupra veniturilor rezultate datorate de CJP debitorului urmarit Stănescu Nicolae și procesul verbal de sechestru înregistrat sub nr. 11756 / 05.06.2012, asupra unui imobil (garaj). Procesul verbal de sechestru a fost instituit in lipsa debitorului, in baza informatiilor si documentelor primite de la Primăria Municipiului Tulcea, fără a se reusi identificarea faptica a bunului sechestrat .
Din informatiile detinute de către organul fiscal a rezultat că debitorul nu mai deține niciun bun mobil / imobil, iar în cursul anului 2010 (14.10.2010) s-a efectuat partajul voluntar asupra unui bun imobil (apartament deținut de debitor împreună cu soția), acțiune în urma căreia bunul a revenit soției debitorului .
Prin Sentința penală nr. 332 din 05.06.2014, Tribunalul Tulcea a condamnat la o pedeapsă de 4 ani inchisoare pe inculpatul Stănescu Nicolae și la plata în folosul statului a sumei de 108.992.623 lei ( din care face parte și suma de 86.301.940 lei la care a fost obligat prin Sentința civilă nr. 4274 / 21.10.2011 ). Alte bunuri urmăribile nu au mai fost identificate, la data prezentei încasându-se prin poprire 1/3 din pensia lunară de 245 lei.
* *
*
În scopul creșterii volumului sumelor recuperate din punerea în executare a sentințelor penale, începand cu data de 01.01.2016, va deveni operațională o aplicatie informatică centrală și baza de date dedicată acesteia prin care se va monitoriza stadiul executarii silite al fiecareia dintre hotărârile penale definitive comunicate A.N.A.F.
De asemenea se va înființa, în cadrul A.N.A.F. – aparat central, o direcție specializată cu structuri teritoriale corespondente care va avea ca atribuțiuni exclusive ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin sentințe definitive de către instanțele de judecată.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Eminem – Stronger Than I Was

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Dj Dark – Chill Vibes

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Leona Lewis – Bleeding Love (Dj Dark & Adrian Funk Remix)

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Silicon Valley Guru Affected by the Fulminant Slashed Investments

We woke reasonably late following the feast and free flowing wine the night before. After gathering ourselves and our packs, we...

Recent Comments

Ciprian Marius Pavel Bojan on Sorin Oros: Români, votați P.S.D.!
vidanja să curețe rahatul politic din Carei on UAT Carei refuză satului Ianculești dreptul la Cămin Cultural
nu puneti bete-n roate justitiei, on Baroului Satu Mare au intrat în grevă
catalina on A începul BACU-ul
Balog Radu on Evenimente rutiere
claudia on Evenimente rutiere
lorena on Și-a dat foc
anonim on Evenimente rutiere
Horia Mărieș on Fantoma din castel
un cetatean turmentat on Cu balena în grădină